Επενδυτικά προγράμματα

  • Εκτύπωση

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας ενημερώσει για τα αναπτυξιακά προγράμματα που δημοσιεύονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και να ανταποκριθεί πλήρως στην υποστήριξη της υποψηφιότητας σας.
Η tax accountant group έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άμεσα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να καθορίσουμε μια συνάντηση για περαιτέρω ενημέρωσή σας.