Λογιστικά – Φορολογικά Θέματα

  • Εκτύπωση

Α) Επιχειρήσεις:

Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα των δηλωτικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την λειτουργία των επιχειρήσεων έναντι οποιασδήποτε  δημόσιας υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Επιθεώρηση Εργασίας κ.τ.λ.).  Με αυτό τον τρόπο απαλλάσσουμε τον επιτηδευματία από την βέβαιη ταλαιπωρία του με τις υπηρεσίες. Θέλουμε ο επαγγελματίας να ασχολείται αποκλειστικά με την επιχείρηση του.

Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση στον επαγγελματία για τις διεκπεραιωθείσες εργασίες που γίνονται από την εταιρεία μας καθώς και άμεση ενημέρωση για τις όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.Υποστηρίζουμε την ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης αξιοποιώντας την τελευταία λέξη κυριολεκτικά της τεχνολογίας ενημερώνοντας τον επαγγελματία για την πορεία της επιχείρησης του.

Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου δημιουργούμε διάφορα σενάρια & υπολογίζουμε την φορολογητέα ύλη της επιχείρησης με στατιστικές μεθόδους αλλά και αξιόπιστα εργαλεία που σκοπό έχουν να μπορεί ο επαγγελματίας να ξέρει την πιθανή καταβολή του φόρου που του αναλογεί πολύ πιο πριν από την υποβολή της ετήσιας δήλωσής του.

Επιβλέπουμε την επιχείρηση με τακτές επισκέψεις στον χώρο αυτής και επιλύουμε από κοινού τα καθημερινά προβλήματα της επιχείρησης.

Παρέχουμε άμεση ενημέρωση μέσω e-mail ή fax των οποιοδήποτε αλλαγών επέλθουν στην φορολογική & ασφαλιστική νομοθεσία.Καλύπτουμε οποιοδήποτε λογιστικό και φορολογικό θέμα απασχολεί την επιχείρηση μιας και η ειδική επιστημονική ομάδα της εταιρείας μας είναι σε θέση να απαντήσει τεκμηριωμένα σε οποιοδήποτε ερώτημα τις τεθεί εντός 24 ωρών.  


Β) Ιδιώτες:

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών των φορολογουμένων με τις Δ.Ο.Υ.  το Ι.Κ.Α. και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με γνώση και μεθοδικότητα σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

Την σύνταξη & υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
Την εκκαθάριση του φόρου της δήλωσής σας με απόλυτη ακρίβεια,
Την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων για την απόδοση Α.Φ.Μ.
Την ενημέρωση του Μητρώου Taxis του Υπουργείου Οικονομικών για οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά σας στοιχεία,
Την υποβολή & παραλαβή οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
Την διεκπεραίωση υποθέσεων κεφαλαίου ( υποβολή δηλώσεων κληρονομίας, δωρεών, γονικών παροχών κ.τ.λ.),
Την ασφαλή και άμεση πληρωμή οποιουδήποτε φόρου ή εισφοράς π.χ. ( εισοδήματος, ένσημα ΙΚΑ, Τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, δόσεων ρυθμίσεων ή διακανονισμών, Εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ.),
Την σύνταξη & υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου,
Την σύνταξη του φακέλου για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας ή της οικοδομής,
Την ασφαλή διαφύλαξη του φορολογικού αρχείου σας σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή,
Την αποστολή μέσω e-mail, fax ή courier οποιονδήποτε εντύπων χρειαστείτε σε περίπτωση άμεσης ανάγκης.
Δίνουμε την δυνατότητα στον πελάτη να εγγραφεί μέλος στην συνδρομητική υπηρεσία της εταιρείας μας και να αποκτήσει την κάρτα μέλους απολαμβάνοντας τα ειδικά προνόμια που ισχύουν.