Οικονομοτεχνικές Μελέτες

  • Εκτύπωση

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα το οποίο ασχολείται με την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. Το στελεχικό δυναμικό αποτελείται από ειδικούς & έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι μετά από μια συνάντηση μας και αξιολογώντας τα οικονομικά μεγέθη είναι σε θέση να καταρτίσουν την πιο πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη της επιχείρησής σας.